Domov pro děti

Šanci na návrat do běžného bydlení má dostat každý. Prioritou by však měly být rodiny s dětmi. Bez ohledu na to, zda rodiče dětí udělali či neudělali nějaké chyby, není možné nechat děti vyrůstat v prostředí ubytoven, přelidněných bytů a vyloučených lokalit. Nejisté a nevyhovující bydlení má řadu významných negativních dopadů na naplňování potřeb dětí. Navíc ztráta bydlení může vést k odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do ústavní péče, což je pro dítě traumatizující. Sociální bydlení může pomoci udržet rodinu pohromadě a v některých případech dokonce navrátit dítě zpátky do rodiny.