Větší šance na trhu práce

Nestabilní bytová situace snižuje šance na nalezení stálé práce. Je to začarovaný kruh. Bez práce je těžké nalézt stabilní bydlení.  Když člověk musí skoro každý den řešit, kde večer složí hlavu, času a kapacity na hledání takové práce, ve které by si vydělal aspoň na kauci, mu nezbývá. Nejlevnější ubytování je v regionech, kde je málo pracovních příležitostí a dojíždět za špatně placenou prací se nevyplatí. Naopak ve větších městech, kde je nabídka práce větší, je bydlení hůře finančně dostupné. Složitá je situace také například pro lidi se zdravotním postižením, kteří mají specifické potřeby, pokud jde o vybavenost a bezbariérovost bytu.Sociální bydlení by mělo vznikat nejen ve strukturálně znevýhodněných regionech, kde již dnes chudí lidé žijí, ale právě i v oblastech, kde je vyšší poptávka po pracovní síle.

I ve městech s drahým bydlením (typicky v Praze) jsou zapotřebí lidé, kteří budou vykonávat profese, pro které není potřeba střední či vysoké vzdělání (namátkou lze uvést pokladní v supermarketu, pracovníky ostrahy, pekaře nebo vrátné), tedy profese, které jsou špatně placeny a neumožňují  platit pro lokalitu obvyklé tržní nájemné.