Bydlení bude zajištěno ve standardním (nájemním) bytě, nikoli založeno na využívání substandardních ubytovacích zařízení se sdílenými funkcemi.

Zákon bude založen na přístupu založeném na bydlení (angl. housing-led), tedy bydlení ve standardním (nájemním) bytě, nikoli na využívání jakýchkoliv substandardních ubytovacích zařízení se sdílenými funkcemi. Housing-led znamená co nejrychlejší zajištění bydlení bez podmínky připravenosti na bydlení. „Trénink“, respektive osvojení „kompetencí k bydlení“ budou probíhat v bytech.

Pozn.: Praxe i výzkumy ukazují, že modely integrace založené na představě, že standardní (samostatné a dlouhodobé) bydlení může být poskytnuto lidem v bytové nouzi až poté, kdy jsou na to údajně připraveni (což znamená, že je jim nejprve poskytnuto přechodné ubytování, ve kterém musí nejprve splnit řadu podmínek a bydlení dostanou nakonec „za odměnu“), pro velkou část cílové skupiny nefungují. Pobyt v ubytovacích zařízení nevede k osvojení „kompetencí k bydlení“, neboť bydlení na ubytovně vyžaduje zcela jinou formu kompetencí, než bydlení v bytě. Jak se říká, „plavat se člověk naučí jedině ve vodě“. Vyšší úspěšnost tak mají modely, které poskytují jistotu standardního bydlení co nejrychleji po jeho ztrátě, kde je – podle potřeby poskytována adekvátní, jednotlivým domácnostem na míru šitá podpora v délce a intenzitě odpovídajícím potřebám této domácnosti.

http://www.drugs.ie/resourcesfiles/reports/EndingHomelessness.pdf

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje.