Každý poskytovatel sociálního bydlení bude registrován.

Každý poskytovatel sociálního bydlení bude registrován. Poskytovatelem můžou být různé právnické osoby – samospráva, nezisková organizace, nadace, soukromý majitel ad. Registrace se bude vydávat po splnění zákonem stanovených podmínek (vč. splnění minimálních technických standardů) a bude opravňovat k poskytování sociálního bydlení.

Ačkoliv se předpokládá, že by hlavní tíži zajišťování sociálního bydlení měly nést – s finanční podporou státu – obce, nebylo by vhodné, aby se možnost poskytnout byty do systému sociálního bydlení omezila pouze na ně. Mnohé obce totiž v minulosti své bytové fondy do velké míry privatizovaly a než by potřebné byty pořídily (ať již výstavbou nebo nákupem), čekali by potenciální nájemníci příliš dlouho. Má-li ale být dána možnost poskytovat byty do systému otevřena také soukromým subjektům, je zároveň třeba, aby byly pro tyto subjekty stanoveny jasné podmínky a aby existovaly mechanismy kontroly naplňování těchto podmínek. Jen do bytů zapsaných do rejstříku sociálního bydlení (tzn. do takových, které splní stanovené podmínky) by měl být v budoucnu vyplácen příspěvek na bydlení. Nevhodné bydlení by stát (ve chvíli, kdy pro jejich nájemce bude existovat vhodnější alternativa) měl přestat financovat.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje.