Obce nebo registrované poskytovatele sociálního bydlení postihnou finanční sankce v případě neplnění povinností.

Zákon musí stanovit sankce pro případ, že obec nebude zajišťovat své povinnosti. Pokud by tomu tak nebylo, lze předpokládat, že část obcí na své povinnosti rezignuje, popř. je bude naplňovat jen z části (např. bude sociální bydlení zajišťovat pouze pro ty občany, o kterých bude přesvědčena, že si to zaslouží a u nichž bude předpokládat, že sociální práce bude snadná). Výše sankcí musí být odvozena od počtu domácností, kterým bude přiznán nárok na sociální bydlení, jejichž potřeba ale nebude ve stanoveném časovém limitu naplněna.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu nenaplňuje. Na rozdíl od verze, která šla do meziresortního připomínkového řízení další verze návrhu zákona již neukládaly obcím povinnost zajišťovat sociální bydlení, ani nenavrhovaly uložení sankcí v případě, že obce nebudou svoji povinnost naplňovat.