Stát zajistí dostatek prostředků na financování státní politiky sociálního bydlení.

Stát zajistí dostatek prostředků na financování státní politiky sociálního bydlení, půjde o hlavní osu státní politiky bydlení.

Mnohé analýzy prokázaly, že zajišťování sociálního bydlení pro lidi v bytové nouzi vede k  úsporám ve veřejných rozpočtech, nebo že je minimálně tzv. rozpočtově neutrální (jinými slovy, že nebude vyžadovat vyšší výdaje, než jaké jsou vynakládány na řešení problémů bezdomovectví nyní). Zavedení systému sociálního bydlení vyžaduje ovšem relativně vysoké vstupní investice, spojené především s pořízením bytového fondu a posílením úřednického aparátu zodpovědného za chod systému. Systém předpokládá dostatek prostředků na financování statní politiky sociálního bydlení. Úspory nicméně budou následovat.

http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/reforma_bytove_politiky_final.pdf

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje jen částečně. Není z něj totiž dostatečně zřejmé, zda budou zajištěny předvídatelné a dostatečné zdroje financí na náběh systému.