Státní politika sociálního bydlení bude založena na vymahatelném právu na bydlení.

Pokud nebude zajišťování sociálního bydlení garantováno státem, nebude sociální bydlení nikdy poskytováno v potřebném rozsahu a pro všechny cílové skupiny, jež ho potřebují. Bez toho, aby poskytování bydlení nějakým subjektům (obcím) uložil zákon, sociální bydlení nevznikne nebo bude jeho rozsah limitován na úrovni zlomku skutečné potřeby. Počty lidí v bytové nouzi tak významně nepoklesnou a nebo budou dokonce narůstat. Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí se v roce 2015 nacházelo v bytové nouzi 187 tisíc lidí. Jde o počet lidí, kterým je vyplácen doplatek na bydlení. Ten se za posledních pět let ztrojnásobil. Za stávajícího trendu, bez reformy stávajícího systému podpory, hrozí do 5 let navýšení počtu osob v bytové nouzi až na 500 tisíc osob. Jen stát může zaručit, že bude právo na finančně dostupné, důstojné a nesegregované bydlení zajištěno pro všechny, kdo si ho nemohou zajistit vlastními silami. Jak dokumentuje naše úvodní stránka, zavedení sociálního bydlení bude přínosné v řadě ohledů a pro všechny skupiny obyvatel.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje jen částečně. Protože obce do systému sociálního bydlení budou vstupovat pouze dobrovolně, nelze předpokládat, že by přinejmenším z počátku bylo zajišťování sociálního bydlení z centra (prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení ve spolupráci s Úřady práce) tam, kde do systému nevstoupí obce, bezproblémové.