Stávající návrh zákona je podle odborníků iniciativy rizikový, změna dávkového systému může přijít až ve chvíli, kdy bude zajištěn dostatek sociálních bytů pro lidi z ubytoven.

Návrh zákona, který předložilo MPSV v únoru 2017 vládě, splňuje 5 a jen částečně naplňuje 3 z celkových 15 zásad dobrého systému sociálního bydlení. Zákon zároveň nesplňuje ani 2 ze 4 podmínek, kterými podmínila svoji podporu návrhu Platforma pro sociální bydlení v dopise adresovaném ministryni práce a sociálních věcí. První nesplněnou podmínkou bylo, že pro osoby v bytové nouzi, které nabídku bytu nedostanou, nebude omezována výplata dávek na bydlení vyplácených do nejistého či nevyhovujícího bydlení. Druhou podmínkou, již návrh zákona nesplňuje, bylo, že bude dostatečně zajištěn zákaz segregace a diskriminace v přístupu k sociálnímu/dostupnému bydlení. Celkově lze říci, že se jedná o jednoznačně méně kvalitní návrh, než jaký byl předložen v září do meziresortního připomínkového řízení. Přesto stále platí, že by – při eliminaci dvou hlavních rizik (vyplývajících z úpravy dávkového systému a neřešení segregace a diskriminace) – jeho přijetí a implementace mohly přispět ke zlepšení akuální neutěšené a nadále se zhoršující situace v oblasti bydlení chudých obyvatel. Verze: návrh MPSV, únor 2017.