Účinnost zákona bude postupná. Bude stanoven harmonogram naplňování práva na bydlení.

Účinnost zákona bude postupná. Bude stanoven harmonogram naplňování práva na bydlení, především:

  1. Dosažení cílového stavu v roce 2025 – pro každou osobu z cílové skupiny je dostupný sociální nájemní byt, respektive podpora.

  2. Stanovení postupných kroků pro přestěhování osob z cílové skupiny z ubytoven a dalších nevyhovujících forem ubytování či bydlení, a to včetně institucí, do sociálních nájemních bytů. Do roku 2020 bude pro všechny rodiny s dětmi, seniory a hendikepované dostupný sociální nájemní byt.

Je zřejmé, že sociální bytový fond nebude možné zřídit ihned po nabytí účinnosti zákona v potřebném rozsahu. Je nicméně potřeba stanovit závazné termíny, do kdy by mělo být k dispozici potřebné množství bytů ve vhodné struktuře (pokud jde např. o velikost či územní distribuci). Zároveň je třeba, aby zákon definoval skupiny tzv. zvláště zranitelných osob, jejich bytová nouze by měla být řešena prioritně, protože dlouhé čekání v pořadníku by na tyto osoby mohlo mít závažné negativní dopady (snad nejvíce zřejmé to je u rodin s dětmi, pro které je prodlužování doby, po jakou vyrůstají v segregovaných ubytovnách, doslova devastující). Pro zvlášť ohrožené skupiny by mělo být sociální bydlení zajištěno do zákonem stanoveného termínu. Pro ostatní osoby v bytové nouzi v pozdějším, zákonem rovněž stanoveném termínu.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu nenaplňuje. Nezahrnuje žádný harmonogram, který by stanovoval, do kdy musí být vyřešena bytová nouze nejzranitelnějších skupin osob, tak jako tomu bylo v obdobných případech v zahraničí.