Výstavbu, nákup či rekonstrukci sociálních bytů na jedné straně a provoz na straně druhé, bude financovat stát.

Zákon bude samosprávám garantovat, že výstavbu, nákup či rekonstrukci sociálních bytů na jedné straně a provoz na straně druhé, bude financovat stát.

Většina obcí nedisponuje prostředky k vytvoření dostatečně velkého sociálního bytového fondu. Je proto nevyhnutelně nutné, aby bylo uložení povinnosti obcím zajišťovat sociální bydlení spojeno s jasným závazkem státu, že bude financovat investice do pořízení sociálního bytového fondu, jeho provoz, stejně jako výkon sociální práce s nájemníky sociálních bytů. Je více než pravděpodobné, že bez takové garance by vláda zákon o sociálním bydlení nedokázala prosadit.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje.