Vznikne orgán, který bude zodpovědný za regulaci sociálního bydlení.

Vznikne orgán, který bude zodpovědný za regulaci sociálního bydlení. Regulátor bude především:

  1. Průběžně šetřit a kontrolovat naplňování zákona o sociálním bydlení, především naplňování nároku na sociální nájemní byt a nediskriminaci.

  2. Uplatňovat finanční sankce.

  3. Udělovat a odebírat licence, pravidelně kontrolovat licencované poskytovatele a šetřit všechny podněty.

Zákon o sociálním bydlení musí určit státní orgán, který bude mít za úkol průběžně vyhodnocovat naplňování povinností obcí, jež vyplynou ze zákona. Orgán musí mít možnost udělovat sankce, v případě že zjistí nenaplňování zákonem stanovených povinností. Jen tak lze zajistit, že se v České republice zvrátí trend nárůstu počtu domácností v bytové nouzi.

http://www.scottishhousingregulator.gov.uk/sites/default/files/publications/Our%20Regulatory%20Framework.pdf

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu nenaplňuje. Některé z výše uvedených úkolů má sice plnit Státní fond rozvoje bydlení, některé Ministerstvo práce a sociálních věcí (resp. Úřady práce), zákon ale nepředpokládá průběžné kontrolování kvality bydlení u jednotlivých poskytovatelů sociálních či dostupných bytů, ukládání sankcí v případě neplnění ani kontrolu nediskriminace v přístupu k sociálnímu bydlení.