Zákon uloží samosprávám povinnost, aby

Pozn.: Obce jsou jednoznačně nejlépe vybaveny pro zajišťování sociálního bydlení, neboť jsou nejblíže svým občanům a zároveň nejlépe znají místní situaci. K tomu, aby pomoc lidem v bytové nouzi poskytovaly efektivně, musí pravidelně zjišťovat potřebu sociálního bydlení a na základě svých zjištění plánovaly naplňování potřeb lidí v bytové nouzi. I když byty do systému sociálního bydlení budou moci vložit i jiní vlastníci, musí to být obec, která bude garantovat zajištění sociálního bydlení pro lidi, kteří získají potvrzení o nároku.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu nenaplňuje. Obce totiž budou do systému vstupovat, pouze pokud se pro to samy rozhodnou.