Zákon vymezí nárok osob z cílové skupiny na pomoc v oblasti bydlení ve formě poradenství a podpory a/nebo zajištění sociálního bydlení.

Zákon vymezí nárok osob z cílové skupiny (oprávněných osob) na pomoc v oblasti bydlení (ve formě poradenství a podpory a/nebo zajištění sociálního bydlení).

  • Nárok budou mít osoby, které získají potvrzení o bytové nouzi.

  • Za naplnění nároku budou zodpovědné samosprávy.

Pozn.: Viz teze č. 1.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu nenaplňuje.