Zvýšení dostupnosti standardního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny.

Bytovou nouzi lze účinně řešit jen prostřednictvím standardních, finančně dostupných bytů, nikoli prostřednictvím ubytovacích zařízení, jakkoli jsou tato nazývána. Ubytovny jsou součástí problémů spojených s bezdomovectvím a nemohou fungovat jako jejich řešení. Fungují sice jako (nejisté) útočiště pro lidi v bytové nouzi, ale neposkytují ani kvalitní bydlení, ani kvalitní sociální službu. Je třeba odmítnout nepodložený názor, že ubytovny jsou třeba, protože lidé, kteří v nich bydlí, nemají kompetence k užívání a udržení standardního bydlení („neumějí bydlet“). Ubytovny by nepředstavovaly vhodný způsob řešení, ani kdyby nebyly předražené a zlepšily se hygienické podmínky v nich (například kdyby je provozovaly obce nebo stát). Existují totiž zásadnější problémy spojené s ubytovnami (viz Poziční dokument platformy pro sociální bydlení, str. 12 – 13). Jedině stabilní nájemní bydlení vede ke stabilizaci situace, jež je předpokladem pro řešení dalších sociálních problémů a začlenění člověka zpátky do společnosti. Podpora nájemníků v sociálním bydlení prostřednictvím sociální práce je někdy potřebná. Sama sociální práce (bez dostupných nájemních bytů) ale řešení bytové nouze také nepředstavuje.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje.